Bài tập 1 trang 59 SGK Hóa học 10

Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do:

A. hai hạt nhân nguyên tử hút electron rất mạnh.

B. mỗi nguyên tử Na và Cl góp chung 1 electron.

C. mỗi nguyên tử đó nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái dấu hút nhau.

D. Na – e → Na+; Cl + e → Cl; Na+ Cl → NaCl.

Chọn đáp án đúng  nhất.

Gợi ý trả lời bài 1

Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành do: Na – e → Na+; Cl + e → Cl; Na+ + Cl → NaCl.

⇒ Đáp án: D.

——————————-

Bài tập 2 trang 59 SGK Hóa học 10

Muối ăn ở thể rắn là:

A. Các phân tử NaCl.

B. Các ion Na+ và Cl-.

C. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

D. Các tinh thể hình lập phương: các ion Na+  và Cl được phân bố luân phiên đều đặn thành từng phân tử riêng rẽ.

Chọn đáp án đúng nhất.

Gợi ý trả lời bài 2

Muối ăn ở thể rắn là các tinh thể hình lập phương: các ion Na+ và Cl được phân bố luân phiên đều đặn trên mỗi đỉnh.

⇒ Đáp án: C.

———————————–

Bài tập 3 trang 60 SGK Hóa học 10

a) Viết cấu hình electron của cation liti (Li+) và anion oxit (O2-)

b) Những điện tích ở ion Li+, O2- do đâu mà có?

c) Nguyên tử khí hiếm nào có cấu hình electron giống Li+ và nguyên tử khí hiếm có cấu hình electron giống O2-?

d) Vì sao 1 nguyên tử oxi kết hợp được với 2 nguyên tử liti?

Gợi ý trả lời bài 3

a) Cấu hình electron của cation liti (Li+)  là 1s2 và anion oxit (O2-)  là 1s2s2p

b) Điện tích ở (Li+) do mất 1e mà có, điện tích ở (O2-) do nhận thêm 2e mà có

c) Nguyên tử khí hiếm He có cấu hình giống Li+

Nguyên tử khí hiếm Ne có cấu hình giống O2-

d) Vì mỗi nguyên tử liti chỉ có thể nhường 1e, mà một nguyên tử oxi thu được 2e.

2Li → 2(Li+) + 2e;

O + 2e → O2-

2Li+ O2- → Li2O

————————————

Bài tập 4 trang 60 SGK Hóa học 10

Xác định số proton, nơtron, electron trong các nguyên tử oxi thu 2e.

\(\\ a) \ _{1}^{2}H^+, \ _{18}^{40}Ar, \ _{17}^{35}Cl^-, \ _{26}^{56}Fe^{2+} \\ \\ b) \ _{20}^{40}Ca^{2+}, \ _{16}^{32}S^{2-}, \ _{13}^{27}Al^{3+}\)

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Số prroton, nơtron, electron trong các nguyên tử và ion sau:

Câu a:

21Hcó số p: 1 ; số e: 0; số n: 1

4018Ar có số p: 18; số e: 18; số n: 22

3517Cl có số p: 17; số e: 18; số n: 18

5626Fe2+ có số p: 26; số e: 24; số n: 30

Câu b:

4020Ca2+ có số p: 20; số e: 18; số n: 20

3216S2- có số p: 16; số e: 18; số n: 16

2713Al3+ có số p: 13; số e: 10; số n: 14

————————————-

Bài tập 5 trang 60 SGK Hóa học 10

So sánh số electron trong các cation sau: Na+, Mg2+, Al3+

Gợi ý trả lời bài 5

Các ion Na+, Mg2+, Al3+  đều có 10 electron.

————————————–

Bài tập 6 trang 60 SGK Hóa học 10

Trong các hợp chất sau đây, chất nào chứa ion đa nguyên tử, kể tên các ion đa nguyên tử đó:

a) H3PO4.

b) NH4NO3.

c) KCl.

d) K2SO4.

e) NH4Cl.

f) Ca(OH)2.

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

H3PO4 NH4NO3 K2SO4 NH4Cl Ca(OH)2
H3PO4 NH4NO3 K2SO4 NH4Cl Ca(OH)2
Ion nguyên tử Ion PO43- NH4+ và NO3 SO42- NH4+ OH
Tên gọi Anion photphat Cation amoni NH4+ và Anion nitrat NO3 Anion sunphat Cation amoni Anion hidroxit

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *