Trang chủ Giải SGK Toán lớp 7 [Chân trời] Câu hỏi mục 2 trang 51, 52 ...

Câu hỏi mục 2 trang 51, 52 Một khối bê tông, được đặt trên mặt đất có kích thước như hình 3 a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của khối bê tông, trừ mặt tiếp giáp với mặt đất. Hỏi chi phí để sơn là bao nhiêu? Biết rằng để sơn mỗi mét vuông tốn 25 nghìn đồng. b) Tính thể tích của khối bê tông. Xem lời giải

0

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

  • Thực hành
  • Vận dụng

Thực hành

Một khối bê tông, được đặt trên mặt đất có kích thước như hình 3

a) Người ta muốn sơn tất cả các mặt của khối bê tông, trừ mặt tiếp giáp với mặt đất. Hỏi chi phí để sơn là bao nhiêu? Biết rằng để sơn mỗi mét vuông tốn 25 nghìn đồng.

b) Tính thể tích của khối bê tông.

Phương pháp giải:

a) Bước 1: Tính chiều dài của hình hộp phía dưới

Bước 2: Tính tổng diện tích xung quanh của 2 hình hộp chữ nhật, rồi cộng với diện tích các đáy còn hở

Bước 3: Tính số tiền cần = diện tích . giá tiền

b) Thể tích của khối bê tông = Tổng thể tích 2 hình hộp chữ nhật

Công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài, rộng, cao là a,b,c là: V = a.b.c

Lời giải chi tiết:

a)

Chiều dài của hình hộp phía dưới là: 5+5 =10 m

Tổng diện tích xung quanh của 2 hình hộp chữ nhật là:

2. (4+5).5 + 2. (10+6).3 = 186 (m2)

Diện tích của phần muốn sơn là:

186 + 5.4 + (10.6 – 5.4) = 246 (m2)

Số tiền cần là:

246 . 25 = 6 150 (nghìn đồng) = 6 150 000 đồng

b) Thể tích của khối bê tông là:

4.5.5 + 10.6.3 = 280 (m3)

Vận dụng

Để tính thể tích một hòn đá, bạn Na đã thực hiện như sau:

– Bạn ấy đổ nước vào cái bể kính hình hộp chữ nhật có hai đáy là 50 cm, 20 cm, mực nước đo được là 20 cm. (Hình 4a)

– Sau đó, bạn ấy đặt hòn đá vào bể thì thấy nước ngập hòn đá và mực nước đo được là 25 cm (Hình 4b)

Em hãy giúp bạn Na tính thể tích của hòn đá.

Phương pháp giải:

Thể tích của phần nước dâng lên chính là thể tích của hòn đá

Bước 1: Tính thể tích của phân nước trước khi thả đá và sau khi thả đá

Bước 2: Tính thể tích chênh lệch giữa 2 thời điểm

Thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài, rộng, cao là a,b,c là: V = a.b.c

Lời giải chi tiết:

Thể tích của hòn đá là: 50.20.25 – 50.20.20 = 5 000 (cm3) = 5 lít

Bài trướcBài 21. Hô hấp tế bào
Bài tiếp theoBài 1 trang 53 Hùng làm một con xúc xắc hình lập phương có kích thước như Hình 5a từ tấm bìa có hình dạng như Hình 5b. Em hãy tính diện tích tấm bìa và thể tích con xúc xắc. Xem lời giải

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây