Trang chủ Giải SBT Toán lớp 10 [Cánh diều] Giải bài 4 trang 8 sách bài tập toán 10 – Cánh...

Giải bài 4 trang 8 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>

2

Đề bài

Phủ định của mệnh đề “\(\exists x \in \mathbb{R},{x^2} – x + 1 < 0\)” là mệnh đề:

A. “\(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} – x + 1 \ge 0\)”

B. “\(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} – x + 1 < 0\)”

C. “\(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} – x + 1 > 0\)”

D. “\(\exists x \in \mathbb{R},{x^2} – x + 1 \ge 0\)”

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Mệnh đề phủ định của mệnh đề “\(\exists x \in X,P(x)\)” là “\(\forall x \in X,\overline {P(x)} \)”

Lời giải chi tiết

Mệnh đề phủ định của mệnh đề “\(\exists x \in \mathbb{R},{x^2} – x + 1 < 0\)” là “\(\forall x \in \mathbb{R},{x^2} – x + 1 \ge 0\)”

Chọn A.

Bài trướcGiải bài 21 trang 14 sách bài tập toán 10 – Cánh diều>
Bài tiếp theoGiải bài 45 trang 16 SBT toán 10 – Cánh diều>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây