Trang chủ Giải SBT Toán lớp 10 [Cánh diều] Giải bài 18 trang 31 SBT toán 10 – Cánh diều>

Giải bài 18 trang 31 SBT toán 10 – Cánh diều>

1

Đề bài

Anh Trung có kế hoạch đầu tư 400 triệu đồng vào hai khoản X và Y. Để đạt được lợi nhuận thì khoản X phải đầu tư ít nhất 100 triệu đồng và số tiền đầu tư cho khoản Y không nhỏ hơn số tiền cho khoản X. Viết hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn để mô tả hai khoản đầu tư đó và biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình vừa tìm được.

Phương pháp giải – Xem chi tiết

–       Gọi x, y lần lượt là số tiền anh Trung đầu tư vào khoản X và Y

–       Biểu diễn hai khoản đầu tư theo x, y

–       Sử dụng dữ liệu đề bài cho để lập hệ bất phương trình ẩn x, y

–       Xác định miền nghiệm của bất phương trình trên mặt phẳng tọa độ

Lời giải chi tiết

Gọi x, y (triệu đồng) lần lượt là số tiền anh Trung đầu tư vào khoản X và Y. (\(x,y \ge 0\))

Vì anh Trung đầu tư 400 triệu đồng vào hai tài khoản X và Y nên ta có \(x + y \le 400\)

Để đạt được lợi nhuận thì khoản X phải đầu tư ít nhất 100 triệu đồng nên ta có \(x \ge 100\).

Số tiền đầu tư cho khoản Y không nhỏ hơn số tiền cho X nên ta có \(y \ge x\) hay \(x – y \le 0\)

Từ đó ta có hệ bất phương trình: \(\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{x + y \le 400}\\{x \ge 100}\\{x – y \le 0}\end{array}} \right.\)

Ta vẽ bốn đường thẳng:

\({d_1}\): x + y = 400 là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ (400;0) và (0;400);

\({d_2}\): x = 100 là đường thẳng song song với trục Oy và đi qua điểm có tọa độ (100;0);

\({d_3}\): x – y = 0 là đường thẳng đi qua hai điểm có tọa độ (0;0) và (1;1).

Ta xác định từng miền nghiệm của từng bất phương trình trong hệ, gạch đi các phần không thuộc miền nghiệm của mỗi bất phương trình.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền trong tứ giác ABC với như hình vẽ sau:

Trong đó A(100;100), B(100;300) và C(200;200)


 

Bài trướcGiải bài 29 trang 32 SBT toán 10 – Cánh diều>
Bài tiếp theoGiải bài 9 trang 26 SBT toán 10 – Cánh diều>

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây