Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Chí công vô tư là:

  • A.Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân.
  • B. Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích của cá nhân.
  • C. Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích cá nhân và đặt lợi ích cá nhân lên trên hàng đầu.
  • D. Là phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện ở sự không công bằng, không thiên vị, giải quyết công việc theo lẽ phải, xuất phát từ lợi ích chung và đặt lợi ích chung trên lợi ích cá nhân.
 • Câu 2:

  Hành vi nào không phải Chí công vô tư

  • A. Vì là con trai của thầy Hiệu trưởng nên An được cô giáo chủ nhiệm ưu tiên hơn các bạn trong lớp.
  • B. Là lớp trưởng An bỏ qua khuyết điểm cho bạn thân của mình
  • C. Mặc dù là con của cô giáo môn Toán nhưng H vẫn bị điểm kém môn này
  • D. Cả A và B
 • Câu 3:

  Chí công vô tư có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi cá nhân, cộng đồng, xã hội ?

  • A. Người chí công vô tư sẽ luôn sống thanh thản, được mọi người vị nể, kính trọng.
  • B. Được mọi người thương yêu
  • C. Đem lại lợi ích cho tập thể, cộng đồng, xã hội, đất nước.
  • D. Tất cả các đáp án
 • Câu 4:

  Hành vi nào dưới đây thể hiện chí công vô tư ?

  • A. Trong các cuộc bình bầu, Hậu hay bỏ phiếu cho những bạn chơi thân với mình.
  • B. Hiền chỉ chăm lo việc học của mình, còn các công việc của lớp thì không quan tâm.
  • C. Hôm nay đến lớp thấy đã muộn mà chưa có ai làm vệ sinh lớp học, An tự quét dọn lớp để kịp giờ vào học.
  • D. Vinh hay bao che khuyết điểm cho Nhân vì Nhân hay cho Vinh nhìn bài khi kiểm tra.
 • Câu 5:

  Những biểu hiện dưới đây là chí công vô tư ?

  • A. Không vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch.
  • B. Ba phải, ai nói thế nào, làm thế nào cũng cho là đúng, là được.
  • C. Lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân mình.
  • D. Bỏ qua cho những việc làm sai trái để được lợi.
 • Câu 6:

  Biểu hiện của không chí công vô tư

  • A. Đấu tranh chống những biểu hiện cá nhân, thu vén cho riêng mình.
  • B. Có thái độ vô tư, khách quan khi đánh giá người khác.
  • C. Không vì tình cảm riêng hoặc vì danh lợi mà đối xử thiên lệch.
  • D. Lợi dụng chức quyền để thu lợi cho cá nhân mình.
 • Câu 7:

  Câu da dao tục ngữ nào thể hiện Chí công vô tư:

  • A. Quân pháp bất vị thân
  • B. Thượng bất chính, hạ tắc loạn
  • C. Bề trên ở chẳng kỷ cương
   Cho nên kẻ dưới lập đường mây mưa
  • D. Tha kẻ gian, oan người ngay.
 • Câu 8:

  Câu ca dao tục ngữ nào không chí công vô tư:

  • A. Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư
  • B. Người trên đứng đắng, kẻ dưới dám nhờn
  • C. Cầm cân nảy mực.
  • D. Việc nhà thì nhác. Việc chú bác thì siêng
 • Câu 9:

  Biểu hiện của chí công vô tư:

  • A. Ăn lối lộ, tham nhũng của công ty
  • B. Lấy tiền của Nhà nước sử dụng cho việc cá nhân
  • C. Làm việc vì lợi ích chung cho tập thể
  • D. Vì có xích mích từ trước nên anh A luôn bị la và bị ép làm việc không đúng với công việc anh đang phụ trách
 • Câu 10:

  Lối sống chí công vô tư:

  • A. Hiến đất của mình xây trường học
  • B. Hằng ngày Bác 5 luôn quét dọn con hẻm của khu phố
  • C. Mọi người cùng chung tay chung sức sửa chửa trường học cho con em mình
  • D. Tất cả các đáp án trên

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *