Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Tình huống nào sau đây thể hiện tính liêm khiết?

  a. Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi.

  b. Không tham làm giàu.

  c. Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình.

  d. Sẵn sàng làm bất cứ việc gì miễn có lợi cho mình.

  e. Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất.

  f. Muốn được việc phải chịu tốn kém, quà cáp.

  • A. a, b,c, e
  • B. a, c, e
  • C. a, d, c, e, f
  • D. b, c, a, e
 • Câu 2:

  Theo em, muốn trở thành người liêm khiết cần rèn luyện những đức tính:

  • A. Trung thực, siêng năng kiên trì
  • B. Tôn trọng kỉ luật, tự trọng, sống giản dị
  • C. Khoan dung
  • D. Tất cả đáp án trên
 • Câu 3:

  Em rèn tính liêm khiết trong học tập là:

  • A.  Nhiệt tình giúp đỡ mọi người mà không tính toán, không vụ lợi
  • B. Làm giàu bằng chính sức lực, tài năng của mình
  • C. Nhặt được của rơi trả lại cho người bị mất
  • D. Tất cả đáp án trên
 • Câu 4:

  Điền vào chỗ chấm:

  “Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người thể hiện lối sống …, không hám danh, …không bận tâm về những toan tính nhỏ nhen, ích kỉ.”

  • A. Đơn giản, hám lợi
  • B. Trong sạch, hám lợi
  • C. Giản dị, mưu lợi
  • D. Trung thực, hám lợi
 • Câu 5:

  Câu ca dao, tục ngữ, danh ngôn nói về tính liêm khiết.

  • A. Cây ngay không sợ chết đứng.
  • B.  Khó mà biết lẽ biết lời. Biết ăn biết nói như người giàu sang
  • C. Áo rách, cốt cách người thương
  • D. Tất cả đáp án trên
 • Câu 6:

  Hành vi thể hiện tính liêm khiết là:

  • A.  Sẵn sàng dùng tiền biếu xén để đạt mục đích.
  • B. Việc gì có lợi cho mình thì làm.
  • C.  Cân nhắc, tính toán khi làm việc gì.
  • D.  Làm giàu bằng mồ hôi, nước mắt của mình.
 • Câu 7:

  Câu tục ngừ thể hiện tính liêm khiết là:

  • A.  Cây thẳng bóng ngay, cây cong bóng vẹo.
  • B.  Ăn một miếng, tiếng một đời.
  • C. Của vào nhà quan như than vào lò.
  • D. Ăn ngập mặt ngập mũi.
 • Câu 8:

  Hành vi không thể hiện tính liêm khiết là:

  • A.  Luôn kiên trì phấn đấu vươn lên để đạt kết quả cao.
  • B. Làm bất cứ việc gì để đạt mục đích.
  • C. Mong muốn làm giàu bằng khả năng của mình.
  • D. Săn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn.
 • Câu 9:

  Liêm khiết là một phẩm chất đạo đức của con người, thể hiện:

  • A. Lối sống trong sạch, không hám danh, hám lợi, không toan tính, ích kỉ.
  • B. Được sống thanh thản, có sự quý trọng và tin cậy của mọi người.
  • C.  Làm cho xã hội trong sạch và tốt đẹp hơn.
  • D. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.
 • Câu 10:

  Câu tục ngữ: “Cây ngay không sợ chết đứng”. Khuyên ta phải biết:

  • A. Tôn trọng lẽ phải.
  • B. Liêm khiết.
  • C. Giữ chữ tín.
  • D. Tôn trọng người khác.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *