Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu lá thư …Mai ơi! Bạn biết không, một tai hoạ khủng khiếp đã giáng xuống gia đình mình. Giờ đây, tổ ấm không còn tiếng cười, hạnh phúc không còn hiện trên khuôn mặt mỗi người, chỉ còn không khí ảm đạm, đau thương bao trùm, AIDS đã cướp… Read more about Bài 14: Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Tóm tắt bài 1. Tệ nạn xã hội Là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vi sai lệch về chuẩn mực xã hội vi phạm đạo đứa và pháp luật gây hậu quả xấu về mọi mặt. 2. Tác hại của tệ nạn xã hội Tệ nạn xã hội ảnh hưởng xấu đến… Read more about Bài 13: Phòng chống tệ nạn xã hội

Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu ca dao Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra Một lòng thờ mẹ kính cha Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. (Ca dao Việt Nam) Em hiểu thế nào về câu ca dao trên? Câu ca dao trên cho chúng… Read more about Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo

Tóm tắt bài 1. Khái niệm Lao động là hoạt động có mục đích của con người tạo ra của cải vật chất, tinh thần cho xã hội loài người. a. Lao động tự giác Là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải do áp lực từ bên ngoài. Ví dụ:… Read more about Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo