Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Điền vào chỗ trống:

  Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn……, biết điều chỉnh hành vi cá nhân của mình cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội.

  • A. Nhân cách
  • B. Phẩm cách
  • C. Phẩm giá
  • D. Danh sự
 • Câu 2:

  Tự trọng là:

  • A. Biết cư xử đúng mực
  • B. Lời nói văn hóa
  • C. Gọn gàng sạch sẽ
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 3:

  Người tự trọng là:

  • A. Phê phán việc làm sai
  • B. Hay đổ lỗi cho người khác
  • C. Trung thực, không dối trá
  • D. Sống buông thả
 • Câu 4:

  Một học sinh thường vi phạm nhiều lần bị cô giáo nhắc nhở nhưng vẫn không  sửa đổi, học sinh ấy không có:

  • A. Trung thực
  • B. Yêu thương con người
  • C. Tự trọng
  • D. Tự chủ
 • Câu 5:

  Hành vi nào sau đây không biểu hiện tính tự trọng:

  • A. Không quay cóp
  • B. Không giữ đúng lời hứa
  • C. Cư xử không đàng hoàng
  • D. Biết xấu hổ
 • Câu 6:

  Hành vi thể hiện tính tự trọng:

  • A. Đúng lời hứa với mọi người
  • B. Luôn để người khác nhắc nhở mới làm
  • C. Mượn bài bạn chép
  • D. Trêu chọc những người kém may mắn hơn mình
 • Câu 7:

  Câu tục ngữ nào nói đến lòng tự trọng

  • A. Thương người như thể thương thân
  • B. Đói cho sạch, rách cho thơm
  • C. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
  • D. Không thầy đố mày làm nên
 • Câu 8:

  Người tự trọng là:

  • A. Thường phạm phải sai lầm
  • B. Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao
  • C. Luôn che giấu khuyết điểm của mình
  • D. Để người khác nhắc nhở, chê trách
 • Câu 9:

  Đói cho sạch, rách cho thơm nói đến đức tính gì?

  • A. Sống giản dị
  • B. Tự trọng
  • C. Yêu thương con người
  • D. Đoàn kết tương trợ
 • Câu 10:

  Người không có tự trọng

  • A. Luôn làm sai
  • B. Luôn trách mắng người khác mà không nhận lỗi ở mình
  • C. Luôn trốn tránh những công việc được giao
  • D. A, B, C

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *