Gợi ý bài tập SGK Bài 13 GDCD 7

Bài tập 1 trang 40 SGK GDCD 7 Theo em, vì sao Thái có những hành vi vi phạm pháp luật? Hướng dẫn giải chi tiết Bố mẹ Thái li hôn khi em vừa 4 tuổi. Bố mẹ bỏ Thái đi tìm hạnh phúc riêng. Ở với bà ngoại, khi bà già yếu không đủ sức nuôi cháu nữa,… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 13 GDCD 7

Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu truyện đọc: “Một tuổi thơ bất hanh” Vì sao Thái có những hành vi vi phạm pháp luật? Tuổi thơ của Thái phiêu bạt, bất hạnh, tủi hờn, tội lỗi. Hoàn cảnh của Thái. Bố mẹ li hôn khi 4 tuổi. Bố mẹ đi tìm hạnh phúc riêng. Ở… Read more about Bài 13: Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam

Gợi ý bài tập SGK Bài 12 GDCD 7

Bài tập 1 trang 36 SGK GDCD 7 Em hiểu thế nào là sống và làm việc có kế hoạch? Gợi ý trả lời bài 1 Sống, làm việc có kế hoạch là biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày, hằng tuần một cách hợp lí để mọi việc được thực… Read more about Gợi ý bài tập SGK Bài 12 GDCD 7

Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

Tóm tắt bài 1. Tìm hiểu thông tin a. Lịch làm việc của Nguyễn Hải Bình (Lịch làm việc của Nguyễn Hải Bình) Câu hỏi: Em có nhận xét gì về nội dung lịch làm việc hàng ngày trong tuần của bạn Nguyễn Hải Bình, làm việc gì? Kế hoạch hợp lí chưa? Nội dung… Read more about Bài 12: Sống và làm việc có kế hoạch

Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Tóm tắt bài ♦ Truyền thống là gì? Truyền thống là những giá trị tinh thần (đức tính, tập quán, tư tưởng, lối sống…) được hình thành trong quá trình lịch sử lâu dài được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác . Hay nói cách khác truyền thống là cái hay cái… Read more about Bài 10: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ

Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa

Tóm tắt bài I. Truyện đọc “Gia đình hai thế hệ” Đời sống tinh thần Mọi người chia sẻ lẫn nhau. Đồ đạc trong gia đình được xếp gọn gàng đẹp mắt. Không khí gia đình đầm ấm, vui vẻ. Đọc sách báo, trao đỏi chuyên môn. Tú ngồi học bài. Cô chú là chiến… Read more about Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa