Bài tập 1 trang 20 SGK GDCD 6

Hãy đánh dấu X vào ô trống tương ứng với những hành vi thể hiện việc sống chan hoà với mọi người.

a) Cởi mở, vui vẻ.
b) Chia sẻ với bạn bè khi gặp khó khăn.
c) Tham gia tích cực mọi hoạt động do lớp, Đội tổ chức.
d) Biết chia sẻ suy nghĩ với mọi người xung quanh.
e) Không góp ý cho ai cả vì sợ mất lòng.
g) Khi chỉ định mới phát biểu vì sợ phát biểu sai bạn cười.
h) Thường xuyên quan tâm tới công việc của lớp.

Gợi ý trả lời bài 1

Đánh dấu X vào ô trống các câu: a, b, c, d, h

—————————-

Bài tập 2 trang 20 SGK GDCD 6

Tìm những biểu hiện biết sống chan hoà và chưa biết sống chan hoà.

Gợi ý trả lời bài 2

Biết sống chan hoà:

 • Cởi mở, vui vẻ, ân cần với mọi người.
 • Chia sẻ với bạn khi gặp khó khăn.
 • Tham gia tốt các hoạt động xã hội, các hoạt động do trường, lớp tổ chức.

Chưa biết sống chan hoà:

 • Miễn cưỡng hoặc từ chối tham gia các hoạt động tập thể.
 • Ít quan tâm đến người khác.
 • Sống khép mình, ít cởi mở.
 • Trong học tập dù biết cũng im lặng, ít phát biểu xây dựng bài.

—————————–

Bài tập 3 trang 20 SGK GDCD 6

Để sống chan hoà với mọi người, em thấy cần phải học tập, rèn luyện như thế nào?

Gợi ý trả lời bài 3

Để sống chan hoà với mọi người, em thấy cần phải học tập, rèn luyện:

 • Biết chăm lo giúp đỡ mọi người xung quanh;
 • Chống lối sống ích kỉ;
 • Tham gia các hoạt động tập thể, các hoạt động xã hội;
 • Học tập những tấm gương tốt biết sống và quan tâm vì người khác…

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *