Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Lễ độ là

  • A. Biết cách cư xử đúng mực
  • B. Chỉ chào hỏi người lớn hơn mình
  • C. Chỉ tôn trọng người lớn
  • D. Không biết cách cư xử đúng chuẩn mực
 • Câu 2:

  Lễ độ là

  • A. Tôn trọng người khác
  • B. Hòa nhã với mọi người
  • C. Niềm nở với mọi người
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 3:

  Người không có lễ độ:

  • A. Vô lễ với người lớn
  • B. Thiếu văn hóa
  • C. Hổn láo với người lớn
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 4:

  Hành vi trái với lễ độ:

  • A. An vô lễ với thầy
  • B. Hoa đi học về thưa trình ba mẹ
  • C. Khi gặp người lớn An luôn chào hỏi
  • D. Đợi mọi người về hết Lam mới phê bình lỗi của bạn học chung lớp
 • Câu 5:

  Ý nghĩa của lễ độ:

  • A. Giúp cho quan hệ giữa con người với con người tốt đẹp hơn.
  • B. Góp phần làm cho xã hội văn minh tiến bộ.
  • C. A, B đúng
  • D. A, B sai

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *