Tóm tắt bài

I. Truyện đọc

 • Thảo và Hà có xứng đáng để được mẹ thưởng tiền không? Vì sao?
  • Không xứng đáng. Vì đạt thành tích trong học tập là nhiệm vụ của người con trong gia đình và người học sinh. Ngoài việc học, còn phải có trách nhiệm lao động để phát triển kinh tế gia đình.
 • Thảo có suy nghĩ gì khi được mẹ thưởng tiền?
  • Thảo không đòi hỏi, ngược lại Thảo còn phải lo cho gia đình vì điều kiện khó khăn…
 • Hà có những suy nghĩ gì trước và sau khi đến nhà Thảo?
  • Hà ân hận vì việc làm của mình, Hà thương mẹ và hứa sẽ tiết kiệm.
 • Việc làm của Thảo thể hiện đức tính gì?
  • Thảo có đức tính tiết kiệm

II. Nội dung bài học

1. Thế nào là tiết kiệm?

 • Tiết kiệm là biết sử dụng đúng mức, hợp lí của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
 • Ví dụ:
 • Trái với tiết kiệm là: xa hoa, lãng phí, keo kiệt, hà tiện…

2. Ý nghĩa

 • Tiết kiệm thể hiện sự quý trọng sức lao động của mình và của người khác.
 • Làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.

3. Học sinh phải rèn luyện và thực hành tiết kiệm như thế nào?

 • Biết kiềm chế những ham muốn thấp hèn.
 • Xa lánh lối sống đua đòi, ăn chơi hoang phí.
 • Sắp xếp việc làm khoa học tránh lãng phí thời gian.
 • Tận dụng, bảo quản những dụng cụ học tập, lao động.
 • Sử dụng điện nước hợp lí.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *