Câu hỏi trắc nghiệm (1 câu):

 • Câu 1:

  Có mấy hình thức thực hiện pháp luật:

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

Các câu hỏi tiếp theo BS sau!

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *