Bài tập 1 trang 16 SGK Địa lý 8

Dựa vào bảng 5.1 (SGK Trang 16), em hãy so sánh số dân, tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên trong 50 năm qua của châu Á với châu Âu, châu Phi và thế giới.

Gợi ý trả lời bài 1

  • Châu Á có số dân đứng đầu thế giới.
  • Mức gia tăng dân số châu Á khá cao, chỉ đứng sau châu Phi và cao hơn so với thế giới.
  • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên của châu Á ngang với mức trung bình của thế giới, cao hơn châu Âu và thấp hơn nhiều so với châu Phi.

———————————-

Bài tập 2 trang 16 SGK Địa lý 8

Vẽ biểu đồ và nhận xét sự gia tăng dân số của châu Á theo số liệu dưới đây:

Năm 1800 1900 1950 1970 1990 2002
Số dân (triệu người) 600 880 1402 2100 3110 3766*

(* chưa tính số dân liên bang Nga thuộc châu Á).

Gợi ý trả lời bài 2

  • Vẽ biểu đồ:

Gợi ý bài tập SGK Bài 5 Địa lý 8

  • Nhận xét: Từ năm 1800 đến năm 2002, số dân châu Á liên tục tăng và tăng không đều qua các giai đoạn.

———————————-

Bài tập 3 trang 16 SGK Địa lý 8

Trình bày địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.

Gợi ý trả lời bài 3

Tôn giáo Địa điểm Thời điểm ra đời
Phật giáo Ấn Độ Thế kỉ VI trước Công nguyên
Ấn Độ giáo Ấn Độ Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên.
Ki-tô giáo Pa-le-xtin Từ đầu Công nguyên
Hồi giáo A-rập-Xê-út Thế kỉ VII sau công nguyên.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *