Bài tập 1 trang 6 SGK Địa lý 8

Hãy nêu các đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước của lãnh thổ châu Á và ý nghĩa của chúng đối với khí hậu.

Gợi ý trả lời bài 1

Đặc điểm về vị trí địa lí, kích thước lãnh thổ châu Á:

  • Vị trí địa lí: Châu Á là một bộ phận của lục địa Á – Âu, nằm kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích đạo, tiếp giáp với châu Âu, châu Phi và các đại dương Thái Bình Dương, Băc Băng Dương và Ấn Độ Dương.
  • Kích thước lãnh thổ: là châu lục rộng lớn nhất với diện tích 44,4 triệu km2 (kể cả các đảo).

Ý nghĩa của chúng đối với khí hậu:

  • Vị trí kéo dài từ vùng cực Bắc xuống vùng xích đạo làm cho lượng bức xạ mặt trời phân bố không đều, hình thành các đới khí hậu thay đổi từ bắc xuống nam.
  • Kích thước lãnh thổ rộng lớn làm cho khí hậu phân hóa thành các kiểu khác nhau: Khí hậu ẩm ở gần biển và khí hậu khô hạn ở vùng lục địa.

—————————————————

Bài tập 2 trang 6 SGK Địa lý 8

Hãy nêu các đặc điểm của địa hình châu Á.

Gợi ý trả lời bài 2

  • Châu Á có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên đồ sộ và nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.
  • Các dãy núi chạy theo hai hướng chính là đông – tây và gần đông – tây, bắc – nam và gần bắc-nam làm cho địa hình bị chia cắt rất phức tạp.
  • Các dãy núi và sơn nguyên cao tập trung chủ yếu ở vùng trung tâm. Trên các núi cao có băng hà phủ quanh năm.

————————————————————

Bài tập 3 trang 6 SGK Địa lý 8

Dựa vào hình 1.2 (SGK trang 5), hãy ghi tên các đồng bằng lớn và các con sông chính chảy qua từng đồng bằng vào vở học theo bảng mẫu:

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1

2

3

Gợi ý trả lời bài 3

STT

Các đồng bằng lớn

Các sông chính

1 Tây Xi-bia Ô-bi, I-nê-nit-xây
2 Tu-ran Xưa Đa-ri-a, A-mua Đa-ri-a
3 Hoa Bắc Hoàng Hà

 

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *