Tóm tắt lý thuyết

1. Vài nét về lịch sử phát triển của các Châu Á

a. Thời Cổ đại và Trung đại

 • Một số nước Châu Á có trình độ phát triển cao: Trung Quốc, Ấn Độ… tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu nổi tiếng.

b. Từ thế kỉ XVI đến XIX

 • Do chế độ thực dân phong kiến kìm hãm nên kinh tế chậm phát triển, kinh tế Châu Á rơi vào tình trạng chậm phát triển kéo dài.
 • Riêng Nhật Bản nhờ cải cách “Minh Trị” → Kinh tế phát triển sớm nhất.

2. Đặc  điểm phát triển kinh tế-xã hội của các nước và vùng lãnh thổ châu Á hiện nay

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

 • Sau chiến tranh thế giới thứ 2, nền kinh tế các nước ở châu Á có sự chuyển biến mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
 • Trình độ phát triển kinh tế giữa các nước và các vùng lãnh thổ không đồng đều, chia làm 4 nhóm nước:

a. Các nước có mức thu nhập cao

 • Nhật Bản, Cô-oét,.. chiếm tỉ lệ nhỏ: có nền kinh tế phát triển cao hoặc nhờ vào nguồn dầu mỏ.

b. Các nước có mức thu nhập trung bình trên

 • Hàn Quốc, Ma-lai-xi-a: có mức độ công nghiệp hóa khá cao và nhanh  → Có tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP nhỏ.

c. Các nước có mức thu nhập trung bình dưới

 • Trung Quốc, Xi-ri: có tốc độ công nghiệp hóa nhanh.

d. Các nước có mức thu nhập thấp

 • Lào, Việt Nam…, chiếm tỉ lệ cao nhất. → Có tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP lớn.

Bài tập minh họa

Câu hỏi 1: Dựa vào hình 7.1 (trang 24 SGK Địa lý 8), hãy thống kê tên các nước vào nhóm có mức thu nhập như nhau và cho biết số nước có thu nhập cao tập trung nhiều nhất ở khu vực nào?

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

Trả lời:

 • Các nước có thu nhập thấp: Mông Cổ, Gru-di-a,Ác-mê-ni-a, A-dec-bai-gian, U-dơ-bê-ki-xtan, Cư-rơ-gư-xtan, Tat-gi-ki-xtan, Ap-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan, Nê-pan, In-đô-nê-xi-a, Băng-la-đét, Ấn Độ, Mi-an-ma, Lào, Việt Nam, Cam-phu-chia, Triều Tiên, Y-ê-men.
 • Các nước có thu nhập trung bình dưới: Liên bang Nga (Phần lãnh thổ châu Á), Trung Quốc, Ca-dắc-xtan, Tuốc-mê-ni-xtan, Xi-ri, I-rắc, Giooc-da-ni, I-ran, Thái Lan, Xri-lan-ca, Phi-lip-pin.
 • Các nước có thu nhập trung bình trên: Thổ Nhĩ Kì, Li-Băng, A-rập-xê-út, Ô-man, Ma-lay-si-a, Hàn Quốc.
 • Các nước có thu nhập cao: Nhật Bản, Xin-ga-po, I-xa-en, Cô-oét, Ca-ta, Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất, Bru-nây, lãnh thổ Đài Loan, Hồng Công.
 • Số nước có thu nhập cao tập trung nhiều nhất ở Tây Nam Á và Đông Á.

Câu hỏi 2: Vẽ biểu đồ cột để so sánh mức thu nhập bình quân dầu người của các nước Côoét, Hàn Quốc VCI Lcio dựa vào bảng số tiện sau. Cho nhận xét.

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

Trả lời:

Vẽ biểu đồ:

Bài 7: Đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội các nước châu Á

(Biểu đồ mức thu nhập bình quân theo đầu người của một số nước)

Nhận xét:

Mức thu nhập GDP/người rất chênh lệch giữa các nước. Côoét có thu nhập gấp hơn 60 lần Lào, gấp 2,15 lần Hàn Quốc; Hàn Quốc có mức thu nhập gấp gần 28 lần Lào.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *