Tóm tắt lý thuyết

1. Một châu lục đông dân nhất thế giới

 • Châu Á có số dân đông nhất so với các châu khác, luôn chiếm hơn ½ dân số toàn thế giới.
 • Mật độ dân cư cao, phân bố không đều.
 • Ngày nay do áp dụng tích cực chính sách dân số nên tỉ lệ gia tăng dân số đã giảm đáng kể (1.3%, ngang với mức trung bình năm của thế giới ).

2. Dân cư thuộc nhiều chủng tộc

Bài 5: Đặc điểm của dân cư, xã hội châu Á

(Lược đồ phân bố các chủng tộc châu Á)

 • Dân cư châu Á chủ yếu thuộc các chủng tộc Môn-gô-lô-ít, Ơ-rô-pê-ô-ít và một số ít thuộc chủng tộc Ô-xtra-lô-ít
 • Các chủng tộc chung sống bình đẳng trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội.

3. Nơi ra đời của các tôn giáo lớn

 • Châu Á có văn hóa đa dạng, nhiều tôn giáo lớn: Phật giáo, Hồi giáo, Ki tô giáo và Hồi giáo.
 • Mỗi tôn giáo đều có 01 tín ngưỡng riêng nhưng đều mang mục tiêu hướng thiện đến với loài người.
 • Địa điểm và thời điểm ra đời của bốn tôn giáo lớn ở châu Á.
  • Phật giáo:
   • Địa điểm: Ấn Độ
   • Thời điểm ra đời: Thế kỉ VI trước Công nguyên
  • Ấn Độ giáo:
   • Địa điểm: Ấn Độ
   • Thời điểm ra đời: Thế kỉ đầu của thiên niên kỉ thứ nhất trước Công nguyên.
  • Ki-tô giáo:
   • Địa điểm: Pa-le-xtin
   • Thời điểm ra đời: Từ đầu Công nguyên
  • Hồi giáo:
   • Địa điểm: A-rập-Xê-út
   • Thời điểm ra đời: Thế kỉ VII sau công nguyên.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *