Tóm tắt lý thuyết

1. Phân tích hướng gió về mùa Đông

Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

(Hinh 4.1. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa đông (tháng 1) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á)

 • Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao.
  • Trung tâm áp Cao: Xi-bia, Axơ, Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương.
  • Trung tâm áp Thấp: Ai-xơ-len, A-lê-út, Trung và Nam châu Phi, xích đạo và xích đạo Ô-xtrây-li-a.
 • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa đông.
  • Đông Á: Tây Bắc – Đông Nam.
  • Đông Nam Á: Đông Bắc-Tây Nam.
  • Nam Á: Đông Bắc – Tây Nam.
Hướng gió theo mùa Hướng gió mùa Đông (tháng 1)
Khu vực
Đông Á Tây Bắc – Đông Nam
Đông Nam Á Đông Bắc – Tây Nam
Nam Á Đông Bắc – Tây Nam

2. Phân tích hướng gió về mùa Hạ

Bài 4: Thực hành Phân tích hoàn lưu gió mùa ở châu Á

(Hinh 4.2. Lược đồ phân bố khí áp và các hướng gió chính về mùa hạ (tháng 7) ở khu vực khí hậu gió mùa châu Á)

 • Xác định và đọc tên các trung tâm áp thấp và áp cao.
 • Trung tâm áp Cao: chí tuyến Bắc như Ha-Oai, chí tuyến Nam như Nam Thái Bình Dương, Nam Ấn Độ Dương và Ô-xtrây-li-a.
 • Trung tâm áp Thấp: I-Ran, vùng gần cực.
 • Xác định các hướng gió chính theo từng khu vực về mùa hạ.
 • Đông Á: Đông Nam – Tây Bắc.
 • Đông Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc.
 • Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc.

Hướng gió theo mùa

Hướng gió mùa Hạ tháng 7

Khu vực
Đông Á Đông Nam – Tây Bắc
Đông Nam Á Tây Nam – Đông Bắc
Nam Á Tây Nam – Đông Bắc

3. Tổng kết

a. Mùa Đông

 • Đông Á: Tây Bắc – Đông Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp A-lê-út)
 • Đông Nam Á: Đông Bắc – Tây Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp xích đạo, xích đạo Ô-xtrây-li-a).
 • Nam Á: Đông Bắc – Tây Nam (áp cao Xi-bia đến áp thấp xích đạo, xích đạo Ô-xtrây-li-a).

b. Mùa Hạ

 • Đông Á: Đông Nam – Tây Bắc (áp cao Ha-oai đến áp thấp I-Ran).
 • Đông Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc (áp cao Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-xtrây-li-a đến áp thấp I-Ran).
 • Nam Á: Tây Nam – Đông Bắc (áp cao Nam Đại Tây Dương, Nam Ấn Độ Dương, Ô-xtrây-li-a đến áp thấp I-Ran).

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *