Bài tập 1 trang 25 SGK Địa lý 7

Đặc điểm nổi bật của khí hậu nhiệt đới gió mùa.

Gợi ý trả lời bài 1

  • Nhiệt độ và lượng mưa thay đổi theo mùa gió.
  • Thời tiết diễn biến thất thường.

——————————

Bài tập 2 trang 25 SGK Địa lý 7

Trình bày sự đa dạng của môi trường nhiệt đới gió mùa.

Gợi ý trả lời bài 2

Nơi mưa nhiều có rừng nhiều tầng tán; trong rừng có cây rụng lá vào mùa khô.

  • Nơi mưa ít có đồng cỏ cao nhiệt đới.
  • Ở vùng cửa sông ven biển có rừng ngập mặn.
  • Môi trường nhiệt đới gió mùa có nhiều loài động vật sinh sống.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *