Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Dân số thế giới tăng nhanh khoảng thời gian nào?

  • A. Thế kỉ XIX và thế kỉ XX
  • B. Đầu thế kỉ XX
  • C. Cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX
  • D. Đầu thế kỉ XX đến nay
 • Câu 2:

  Dân số là

  • A. Tổng số dân sinh sống trên một lãnh thổ
  • B. Nguồn lao động quý báu cho sự phát triển kinh tế-xã hội.
  • C. Nguồn lao động của một địa phương, một nước.
  • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng
 • Câu 3:

  Dân số được thể hiện bằng

  • A. Biểu đồ tròn
  • B. Biểu đồ cột
  • C. Tháp tuổi
  • D. Biểu đồ đường
 • Câu 4:

  Sự gia tăng dân số tự nhiên phụ thuộc vào

  • A. Tỉ lệ sinh
  • B. Tỉ lệ tử
  • C. A,B đúng
  • D. A, B sai
 • Câu 5:

  Bùng nổ dân số xảy ra khi tỉ lệ gia tăng bình quân hàng năm của dân số thế giới lên đến

  • A. 5,1%
  • B. 2,1%
  • C. 3,1%
  • D. 4,1%
 • Câu 6:

  Ở các nước phát triển thì dân số ngày càng

  • A. Tăng nhanh
  • B. Giảm nhanh
  • C. Tăng không đều
  • D. Bùng nổ dân số
 • Câu 7:

  Ở các nước đang phát triển thì

  • A. Dân số kém phát triển
  • B. Dân số giảm nhanh
  • C. Bùng nổ dân số
  • D. Dân số giảm nhẹ
 • Câu 8:

  Điền vào chỗ trống:

  Nhiều nước trên thế giới đã có những… và …. kinh tế nhằm hạ sự gia tăng dân số.

  • A. Biện pháp kế hoạch hóa gia đình, phát triển
  • B. Giảm gia tăng dân số, chính sách phát triển
  • C. Chính sách dân số, biện pháp phát triển
  • D. Chính sách dân số, phát triển
 • Câu 9:

  Tháp tuổi cho biết đặc điểm cụ thể của dân số qua

  • A. Giới tính
  • B. Độ tuổi
  • C. Nguồn lao động
  • D. Tất cả các đáp án trên
 • Câu 10:

  Từ những năm 50 của thế kỉ XX, bùng nổ dân số đã diễn ra ở các nước

  • A. Châu Á
  • B. Châu Âu
  • C. Châu Mĩ
  • D. Châu Đại Dương

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *