Tóm tắt lý thuyết

1. Dân số

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

(Bảng tổng số dân thế giới và một khu vực qua các năm)

 • Đới nóng tập trung gần một nửa dân số thế giới tập trung ở Nam Á, Đông Nam Á, Tây Phi, Đông Nam Bra-xin.
 • Dân số tăng nhanh dẫn đến bùng nổ dân số, đã tác động tiêu cực đến tài nguyên và môi trường.

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

(Lược đồ phân bố dân cư thế giới)

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

(Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên)

 • Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên tăng cao → Bùng nổ dân số.

2. Sức ép của dân số đến tài nguyên và môi trường

 • Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của số dân, tài nguyên thiên nhiên được khai thác với tốc độ nhanh làm cho nguồn tài nguyên sớm cạn kiệt.
 • Sự bùng nổ dân số ảnh hưởng xấu đến môi trường: Cạn kiệt tài nguyên rừng, tăng nhanh tốc độ đô thị hoá làm ô nhiễm không khí và nguồn nước, đất bị bạc màu, khoáng sản bị cạn kiệt, thiếu nước sạch.

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

 • Để giảm bớt sức ép dân số tới tài nguyên cần phải:
  • Giảm tỉ lệ gia tăng dân số, phát triển kinh tế.
  • Nâng cao đời sống của người dân trong đới nóng sẽ có tác động tích cực tới tài nguyên và môi trường.

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

(Hình 10.1. Biểu đồ về mối quan hệ giữa dân số và lương thực ở châu Phi từ năm 1975 đến năm 1990)

 • Dân số tăng quá nhanh → Hậu quả:
  • Dân số tăng nhanh tác động đến môi trường:
   • Ô nhiễm nguồn nước: do nước thải sinh hoạt và nước thải từ các nhà máy…
   • Ô nhiễm không khí: do khí thải từ xe cộ, các nhà máy…
   • Ô nhiễm tiếng ồn: tiếng còi xe, tiếng máy móc từ các công trường, nhà máy…
   • Ô nhiễm đất: sử dụng nhiều phân bón hóa học, thuốc trừ sâu, nước thải từ các khu công nghiệp…
  • Đẩy nhanh tốc độ khai thác tài nguyên, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác kiệt quệ

→ Môi trường sống bị hủy hoại dần

⇒ Vì vậy việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số để phát triển kinh tế, nâng cao của người dân ở đới nóng sẽ có tác động tích cực đến môi trường tự nhiên.

 • Sức ép dân số tới cuộc sống:
  • Dân số tăng nhanh dẫn đến:
   • Thừa lao động, thiếu việc làm
   • Khai thác tự nhiên quá mức → Môi trường suy thoái → sản xuất suy giảm
   • Nghèo đói, mù chữ, xã hội phân hóa giàu nghèo
   • Tệ nạn xã hội phát triển. Trật tự an ninh rối loạn
   • Kinh tế, văn hóa kém phát triển
   • Năng suất lao động giảm
   • Sức khỏe kém, bệnh tật tăng, tuổi thọ thấp…

Bài 10: Dân số và sức ép dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng

(Dân số tăng nhanh gây sức ép cho môi trường và những biện pháp cụ thể)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *