Bài tập 1 trang 11 SGK Địa lý 6

Bản đồ là gì? Bản đồ có vai trò như thế nào trong việc giảng dạy và học tập Địa lí?

Gợi ý trả lời bài 1

 • Bản đồ là hình vẽ thu nhỏ một phần hoặc toàn bộ Trái Đất lên một mặt phẳng. Trong việc giảng dạy và học tập địa lí, bản đồ giúp xác định vị trí, sự phân bố các đối tượng địa lí (như sự phân bố các dãy núi và độ cao của chúng, sự phân bố hướng chạy và chiều dài, phạm vi lưu vực của con sông, hoặc sự phân bố dân cư, các trung tâm công nghiệp, các thành phố lớn…)
 • Qua bản đồ người đọc còn biết được hình dạng, quy mô cùa các lục địa trên thế giới.

  Bài tập 2 trang 11 SGK Địa lý 6

  Tại sao các nhà hàng hải hay dùng bản đồ có kinh tuyến vĩ tuyến là những đường thẳng?

  Gợi ý trả lời bài 2

  Bản đồ có kinh tuyến và vĩ tuyến là đường thẳng là bản đồ sử dụng phép chiếu đồ hình trụ đứng. Theo phép chiếu đồ này thì vùng xích đạo có độ chính xác nhất, không có sai số độ dài; càng xa xích đạo càng kém chính xác; tỉ lệ theo lưới chiếu kinh tuyến vĩ tuyến thay đổi giống nhau, liên tục tăng dần từ xích đạođến cực. Hơn nữa ở góc chiếu này góc trên bản đồ có độ lớn tương ứng bằng góc trên địa cầu. Đó là lí do các nhà hàng hải hay sử dụng bản đồ có lưới kinh tuyến vĩ tuyến là những đường thẳng.

  Bài tập 3 trang 11 SGK Địa lý 6

  Để vẽ được bản đồ, người ta phải lần lượt làm những công việc gì?

  Gợi ý trả lời bài 3

  Để vẽ được bản đồ, trước hết phải căn cứ vào mục đích, nhiệm vụ, nội dung và yêu cầu của bản đồ cần vẽ để chọn cách chiếu đồ thích hợp, sau đó lần lượt làm các công việc sau:

  • Thu thập đầy đủ các thông tin về vùng đất cần vẽ bản đồ.
  • Biết cách chuyển mặt cong của Trái Đất lên mặt phẳng của giấy.
  • Thu nhỏ khoảng cách.
  • Chọn các loại và dạng kí hiệu để thể hiện các đối tượng địa lí.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *