Bài tập 1 trang 17 SGK Địa lý 6

Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau:

80oĐ và 30oN

120oĐ và 10oN

Gợi ý trả lời bài 1

Trên quả Địa cầu, các điểm có toạ độ địa lí:

 • M (80°Đ và 30°N)  là toạ độ của một địa điểm ở giữa Ấn Độ Dương.
 • N (60°T và 40°N)  là toạ độ của một địa điểm thuộc vùng biển phía Đông Ác-hen-ti-na.

  Bài tập 2 trang 17 SGK Địa lý 6

  Hãy xác định toạ độ địa lí của các địa điểm G, H trên hình 12.

  Gợi ý trả lời bài 2

  Toạ độ các điểm G và H trên hình 12 là:

  • G (130°Đ và 15°B)
  • H (125°Đ và 0°)

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *