Bài tập 1 trang 19 SGK Địa lý 6

Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải?

Gợi ý trả lời bài 1

Khi sử dụng bản đồ, trước tiên phải xem bản chú giải vì:

  • Bản chú giải không chỉ giải thích các kí hiệu trên bản đồ, mà còn giúp người đọc thấy được những đối tượng địa lí cùng với các đặc trưng về số lượng và chất lượng của chúng (thông qua kích thước kí hiệu, màu sắc kí hiệu…)

—————————————

Bài tập 2 trang 19 SGK Địa lý 6

Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bàn đồ bàng các loại kí hiệu nào?

Gợi ý trả lời bài 2

Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng 3 loại kí hiệu:

  • Kí hiệu điểm.
  • Kí hiệu đường.
  • Kí hiệu diện tích.

———————————-

Bài tập 3 trang 19 SGK Địa lý 6

Khi quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của hai sườn núi ở hình 16, tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn?

Gợi ý trả lời bài 3

Khi quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của 2 sườn núi ở hình 16, ta có thể biết được sườn nào dốc hơn là do căn cứ vào khoảng cách các đường đồng mức. Các đường đồng mức càng gần nhau thì sườn càng dốc, càng xa nhau thì sườn càng thoải.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *