Tóm tắt lý thuyết

1. Vị trí của Trái Đất trong hệ mặt trời

  • Hệ mặt trời: gồm có mặt trời và chín hành tinh quay xung quanh nó, Trái Đất là một trong số chín hành tinh đó.
  • Trái Đất đứng ở vị trí thứ 3 tính theo thứ tự xa dần mặt trời

→ Ý nghĩa: vị trí thứ 3 của Trái Đất là một trong những điều kiện rất quan trọng để góp phần tạo nên Trái đất là hành tinh duy nhất có sự sống trong Hệ Mặt Trời

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

(Các hành tinh trong hệ Mặt Trời)

2.Hình dạng, kích thước của Trái Đất

a. Hình dạng: Trái Đất có dạng hình cầu

b. Kích thước: Trái Đất có kích thước rất lớn,độ dài bán kính là 6.370 km, đường kính xích đạo là 40.076 km

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

(Kích thước của Trái Đất)

 

3. Hệ thống kinh, vĩ tuyến

a. Kinh tuyến

  • Kinh tuyến là các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu
  • Kinh tuyến gốc 00 là đường đi qua đài thiên văn Grin- uýt thành phố Luân Đôn (nước Anh)

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

(Đường kinh tuyến)

b. Vĩ tuyến

  • Vĩ tuyến là những đường vòng tròn trên quả địa cầu, vuông góc với các đường kinh tuyến
  • Vĩ tuyến gốc 00 là đường vĩ tuyến lớn nhất cũng là đường xích đạo

Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất

(Đường Vĩ tuyến)

c. Hệ thống kinh, vĩ tuyến

 Kinh tuyến    Vĩ tuyến  
Là các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả địa cầu Là những vòng tròn trên quả địa cầu, vuông góc với các kinh tuyến
Trên quả địa cầu có tất cả 360 kinh tuyến Có 181 vĩ tuyến
Là đường đi qua đài thiên văn Grin- uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh) Là vĩ tuyến lớn nhất,chia quả địa cầu thành 2 nửa: nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam
Những kinh tuyến bên phải kinh tuyến gốc là kinh tuyến Đông, bên trái kinh tuyến gốc là những kinh tuyến Tây Từ xích đạo đến cực Bắc là những vĩ tuyến Bắc,từ xích đạo xuống cực Nam là những vĩ tuyến Nam

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *