Bài tập 1 trang 23 SGK Địa lý 11

Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khan trong quá trình khai thác, bảo vệ tự nhiên?

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên
 • Áp dụng các biện pháp thủy lợi nhằm hạn chế sự khô hạn.

—————————————————-

Bài tập 2 trang 23 SGK Địa lý 11

Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ dân số châu Phi so với các châu lục khác.

Gợi ý bài tập SGK Bài 5 Địa lý 11

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Tỉ lệ dân số châu Phi liên tục tăng
 • Tỉ lệ dân số châu Âu giảm liên tục
 • Tỉ lệ dân số châu Đại Dương không biến đổi
 • Tỉ lệ dân số châu Á, châu Mĩ có biến động nhưng không nhiều

—————————————————–

Bài tập 3 trang 23 SGK Địa lý 11

Hãy phân tích tác động của những vấn đề dân sư và xã hội châu Phi tới sự phát triển kinh tế của châu lục này.

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Dân đông đã kìm hãm tốc độ tăng trưởng kinh tế.
 • Sản xuất lương thực theo đầu người giảm dần đến nạn đói trầm trọng.
 • Các mặt y tế, giáo dục kém phát triển trình độ dân trí thấp, bệnh tật đe dọa cuộc sống hàng trăm triệu người,…
 • Xung đột sắc tộc cướp đi sinh mạng hàng triệu người.

———————————————————-

Bài tập 1 trang 27 SGK Địa lý 11

Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao?

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Tuy đã giành độc lập song nhiều nước vẫn duy trì cơ cấu xã hội phong kiến. Các thế lực tôn giáo bảo thủ tiếp tục cản trở sự phát triển kinh tế – xã hội.
 • Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
 • Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

—————————————————

Bài tập 2 trang 27 SGK Địa lý 11

Dựa vào hình 5.4 lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 – 2004.

Hướng dẫn giải chi tiết

Tốc độ gia tăng GDP của Mĩ La tinh trong giai đoạn 1985 – 2004

Năm 1985 1990 1995 2000 2002 2004
Tốc độ tăng GDP 2,3 0,5 0,4 2,9 0,5 6,0

Nhận xét: Mĩ La tinh có tốc độ phát triển kinh tế không ổn định.

——————————————————

Bài tập 3 trang 27 SGK Địa lý 11

Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ La tinh phát triển không ổn định?

Hướng dẫn giải chi tiết

Nguyên nhân:

 • Mức tăng dân số còn khá cao
 • Các cuộc cải cách ruộng đất không triệt để.
 • Tình hình chính trị thiếu ổn định.
 • Chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế – xã hội độc lập tự chủ, còn phụ thuộc nhiều vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì.
 • Quá trình cải cách kinh tế của nhiều nước đã vấp phải sự phản ứng của các thế lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.

—————————————————-

Bài tập 1 trang 33 SGK Địa lý 11

Tìm trong bảng sau, các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất (về diện tích dân số) ở từng khu vực và xác định vị trí địa lí, lãnh thổ của chúng trên bản đồ (hoặc Atlat Địa lí thế giới)

Diện tích, dân số các quốc gia ở khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á – năm 2005

Gợi ý bài tập SGK Bài 5 Địa lý 11

Hướng dẫn giải chi tiết

Khu vực Tây Nam Á

 • Dân số: lớn nhất là Thổ Nhĩ Kì (72,9 triệu người), còn nhỏ nhất là Ba-ranh (0,7 triệu người)
 • Diện tích: lớn nhất là A-rập Xê-út (2149690 km2), còn nhỏ nhất là Ba-ranh (689 km2)

Khu vực Trung Á:

 • Dân số: lớn nhất là U-dơ-bê-ki-xtan (26,4 triệu người) còn nhỏ nhất là Mông Cổ (2,6 triệu người)
 • Diện tích lớn nhất là Ca-dắc-xtan (2717301 km2), còn nhỏ nhất là Tát-gi-ki-xtan (143100 km2)

———————————————

Bài tập 2 trang 33 SGK Địa lý 11

Quan hệ giữa I-xra-en và Pa-le-xtin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển kinh tế – xã hội của cả hai quốc gia? Để cùng phát triển, hai nước cần phải làm gì?

Hướng dẫn giải chi tiết

Ảnh hưởng:

 • Về kinh tế:
  • Nền kinh tế của I-xra-en gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế vì chi phí cao cho các cuộc chiến tranh, xung đột với các nước A-rập trong đó có Pa-le-xtin.
  • Nền kinh tế của Pa-le-xtin kém phát triển, liên tục bị khủng hoảng 60% dân số sống nghèo khó,Liên hợp quốc thường xuyên phải trợ giúp
 • Về xã hội:
  • Mâu thuẫn giữa người Do thái với người Pa-le-xtin và mâu thuẫn giữa đạo Hồi với đạo Do tháingày càng tăng…
  • Tình trạng bất ổn về chính trị giữa hai quốc gia này.
 • * Để cùng phát triển hai nước cần phải:
  • Công nhận và tôn trọng chủ quyền của nhau.
  • Xóa bỏ tình trạng đói nghèo, tăng cường dân chủ
  • Bình đẳng trong phát triển kinh tế – xã hội.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *