Bài tập 1 trang 90 SGK Địa lý 11

Dựa vào hình 10.1. Nêu đặc điểm địa hình của miền Đông và miền Tây Trung Quốc.

Gợi ý trả lời bài 1

 • Địa hình miền Đông chủ yếu là đồng bằng và đồi núi thấp. Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, từ Bắc xuống Nam có các đồng bằng sau: đồng bằng Đông Bắc, Hoa Bắc, Hoa Trung và Hoa Nam.
 • Địa hình miền Tây bao gồm:
  • Các dãy núi cao: Thiên Sơn, Côn Luân, Nam Sơn, Hi-ma-lay-a,…
  • Các sơn nguyên đồ sộ: Tây Tạng,…
  • Xen lẫn các bồn địa: Duy Ngô Nhĩ, Ta-rim,…

——————————–

Bài tập 2 trang 90 SGK Địa lý 11

Phân tích những thuận lợi và khó khăn của miền Đông và miền Tây đối với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc.

Gợi ý trả lời bài 2

Miền Đông:

 • Thuận lợi:
  • Nông nghiệp: Có các đồng bằng châu thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ. Khí hậu chuyển từ cận nhiệt sang ôn đới gió mùa, có nhiều sông lớn với nguồn nước dồi dào cung cấp nước cho sản xuất nông nghiệp.
  • Công nghiệp: Có nhiều loại khoáng sản như than đá, dầu mỏ, khí đốt, quặng sắt và quặng kim loại màu, sông ngòi có giá trị về thủy điện thuận lợi để phát triển nhiều ngành công nghiệp.
 • Khó khăn: Sông ngòi thường gây lụt lội về mùa hạ ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt.

Miền Tây:

 • Thuận lợi:
  • Nông nghiệp: Tập trung nhiều rừng và đồng cỏ, thuận lợi cho việc phát triển chăn nuôi gia súclớn.
  • Công nghiệp: có nhiều loại khoáng sản như than, sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên,… đây là vùng giàu tiềm năng công nghiệp.
 • Khó khăn: địa hình hiểm trở, song ngòi ít nước ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

———————————-

Bài tập 3 trang 90 SGK Địa lý 11

Dựa vào hình 10.1 và hình 10.4 SGK, nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư Trung Quốc.

Gợi ý trả lời bài 3

 • Dân cư Trung Quốc phân bố không đều: tập trung chủ yếu ở miền Đông, miền Tây mật độ dân cư thưa thớt, chủ yếu dưới 1 và từ 1-50 người/km2.
 • Giải thích: Vì các điều kiện tự nhiên của miền Đông thuận lợi hơn so với điều kiện tự nhiên của miền Tây.

——————————————

Bài tập 4 trang 90 SGK Địa lý 11

Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào?

Gợi ý trả lời bài 4

 • Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm.
 • Tình trạng mất cân bằng giới tính ngày càng tăng.

—————————————

Bài tập 1 trang 95 SGK Địa lý 11

Dựa vào số liệu trong bài, chứng minh kết quả hiện đại hóa nông nghiệp, công nghiệp của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó.

Gợi ý trả lời bài 1

Hiện đại hóa công nghiệp:

 • Kết quả:
  • Phát triển ngành công nghiệp đòi hỏi kĩ thuật cao như điện tử, cơ khí chính xác, máy móc tự động.
  • Nhiều ngành công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, nhiều mặt hàng đứng đầu thế giới về sản lượng.
  • Phát triển công nghiệp địa phương, sản xuất được nhiều mặt hàng tiêu dùng.
 • Nguyên nhân:
  • Chuyển đổi nền kinh tế chỉ huy sang nền kinh tế thị trường.
  • Thực hiện chính sách mở cửa, xây dựng các đặc khu kinh tế, khu chế xuất.
  • Thu hút vốn đầu tư lớn.
  • Chủ động đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, phát triển, ứng dụng công nghệ cao trong công nghiệp.

Hiện đại hóa nông nghiệp:

 • Kết quả:
  • Đã sản xuất được nhiều nông phẩm với năng suất cao, một số loại có sản lượng đứng đầu thế giới.
  • Đời sống nhân dân được cải thiện.
 • Nguyên nhân:
  • Giao quyền sử dụng đất cho người nông dân.
  • Cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thủy lợi.
  • Đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới.
  • Miễn thuế nông nghiệp cho người dân.

————————————

Bài tập 2 trang 95 SGK Địa lý 11

Dựa vào hình 10.8 SGK, nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp Trung Quốc.

Gợi ý trả lời bài 2

 • Các trung tâm công nghiệp của Trung Quốc tập trung ở miền Đông, đặc biệt ở duyên hải.
 • Vì: miền Đông có đầy đủ các điều kiện về tài nguyên khoáng sản, nguồn nước và nguồn nhân lực có trình độ kĩ thuật đáp ứng được  yêu cầu của các ngành công nghiệp.

——————————————-

Bài tập 3 trang 95 SGK Địa lý 11

Vì sao sản xuất nông nghiệp lại tập trung chủ yếu ở miền Đông?

Gợi ý trả lời bài 3

Vì ở đó điều kiện tự nhiên, khí hậu, đất đai, nguồn nước cũng như dân cư thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *