Bài tập 1 trang 16 SGK Địa lý 11

Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển, sự già hóa dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang phát triển.

Gợi ý trả lời bài 1

 • Sự bùng nổ dân số thế giới chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển:
  • Các nước đang phát triển chiếm 80% dân số thế giới
  • Chiếm 95% số dân gia tăng hằng năm của thế giới.
 • Sự già hóa dân số chủ yếu ở nhóm nước phát triển:
  • Trong cơ cấu dân số các nước này: tỉ lệ người dưới 15 tuổi ngày càng thấp và tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao.
  • Tuổi thọ trung bình của người dân các nước này cao hơn tuổi thọ trung bình của thế giới (76 tuổi).

——————————————

Bài tập 2 trang 16 SGK Địa lý 11

Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu hành động địa phương

Gợi ý trả lời bài 2

 • Phải tư duy toàn cầu vì: Sự biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường nước và sự suy giảm đa dạng sinh học đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu, chứ không phải tại một số quốc gia hay môt khu vực nào trên Trái Đất. Vì nó tuần theo quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí: đó là quy luật về mỗi quan hệ quy định lẫn nhau giữa các thành phần và mỗi bộ phận của lớp vỏ địa lí.
 • Hành động địa phương vì: sự biến đổi, ô nhiễm và suy giảm đa dạng sinh học ở các quốc gia, các khu vực khác nhau trên Trái Đất, không giống nhau về mức độ. Do vậy, ở các địa phương khác nhau trên Trái Đất tùy theo mức độ ô nhiễm môi trường mà có những biện pháp cụ thể khác nhau.

——————————————–

Bài tập 3 trang 16 SGK Địa lý 11

Hãy lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo gợi ý sau:

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu
Ô nhiễm nguồn nước ngọt
Suy giảm đa dạng sinh vật.

Gợi ý trả lời bài 3

Vấn đề môi trường

Nguyên nhân Hậu quả

Giải pháp

Biến đổi khí hậu – Hoạt động công nghiệp và sinh hoạt thải CO2 vào khí quyển – Gây hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ Trái Đất tăng lên.

– Mưa axít.

– Hạn chế thải khí CO2vào khí quyển.

– Trồng rừng và bảo vệ rừng.

Ô nhiễm nguồn nước ngọt – Đưa chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa được xử lí vào sông, hồ, biển và đại dương. – Ô nhiễm nguồn nước ngọt gây thiếu nước sạch.

– Ô nhiễm môi trường biển.

– Xử lí chất thải trước khi đổ trực tiếp vào môi trường nước.

– Hạn chế lượng chất thải vào môi trường nước.

– Bảo vệ sinh vật biển.

Suy giảm đa dạng sinh vật – Con người khai thác thiên nhiên quá mức – Mất đi nhiều loài sinh vật, gen di truyền, nguồn thực phẩm, thuốc chữa bệnh, nguyên liệu cho các ngành sản xuất – Bảo vệ và mở rộng diện tích rừng.

– Bảo vệ và gia tăng số lượng các loài sinh vật quý hiếm.

– Khai thác hợp lí, nghiêm cấm chặt phá rừng và săn bắn động vật quý hiếm.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *