Bài tập 1 trang 14 SGK Địa lý 10

Các đối tượng địa lí trên hình 2.2 (SGK trang 10) được biểu hiện bằng các phương pháp nào? Các phương pháp đó thể hiện được những nội dung nào của đối tượng địa lí?

Gợi ý trả lời bài 1

  • Phương pháp kí hiệu.
  • Thể hiện được vị trí phân bố, số lượng (quy mô), cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển của đối tượng.

——————————————————-

Bài tập 2 trang 14 SGK Địa lý 10

Hình 2.3 (SGK trang 11) thể hiện những nội dung nào bằng phương pháp kí hiệu đường chuyển động.

Gợi ý trả lời bài 2

  • Chế độ gió (Hướng gió, tần suất).
  • Bão (Hướng đi chuyển và tần suất).

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *