Bài tập 1 trang 43 SGK Địa lý 10

Nói rõ vai trò của khí quyển đối với đời sống trên Trái Đất.

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Khí quyển rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của sinh vật trên Trái Đất.
 • Là lớp vỏ hào vỏ Trái Đất.
 • Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo thứ tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.

————————–

Bài tập 2 trang 43 SGK Địa lý 10

Hãy nêu sự phân bố các khối khí và các frông theo trình tự từ cực Bắc tới cực Nam của Trái Đất.

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Khối khí bắc cực rất lạnh (A).
 • Frông địa cực (FA).
 • Khối khí ôn đới lạnh (P).
 • Frông ôn đới (FP).
 • Khối khí chí tuyến rất nóng (T).
 • Khối khí xích đạo nóng ẩm (E).
 • Khối khí chí tuyến rất nóng (T).
 • Frông ôn đới (FP).
 • Khối khí ôn đới lạnh (P).
 • Frông địa cực (FA).
 • Khối khí nam cực rất lạnh (A).

———————————–

Bài tập 3 trang 43 SGK Địa lý 10

Dựa vào bảng 11 và hình 11.3, trình bày và giải thích sự thay đổi biên độ nhiệt độ trung bình năm theo vĩ độ, theo vị tri gần hay xa đại dương.

Hướng dẫn giải chi tiết

 • Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt độ năm càng lớn. Nguyên nhân càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng và chênh lệch thời gian chiếu sáng (ngày và đêm) trong năm càng lớn. ở vĩ độ cao, mùa hạ góc chiếu sáng lớn và thời gian chiếu sáng dài (gần tới 6 tháng ở cực); mùa đông góc chiếu sáng nhỏ dần tới 0 độ, thời gian chiếu sáng ít dần (tới 6 tháng đêm ở địa cực)
 • Càng xa đại dương biên độ nhiệt độ năm càng lớn, do tính chất lục địa tăng dần.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *