Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 • Câu 1:

  Bản đồ địa lý là

  • A. Hệ thống kinh vĩ tuyến được xây dựng để chuyển hình ảnh Trái Đất từ mặt cầu sang mặt phẳng
  • B. Hình vẽ thu nhỏ các hiện tượng của bề mặt Trái Đất để dễ sử dụng
  • C. Hình vẽ thu nhỏ môt khu vực hay toàn bộ bề mặt Trái Đất trên một mặt phẳng
  • D. Hình ảnh Trái Đất đã được thu nhỏ theo một tỷ lệ nhất định
 • Câu 2:

  Phép chiếu đồ là:

  • A. Việc đo đạc tính toán để xây dựng mạng lưới kinh vĩ tuyến.
  • B. Cách biểu diễn mặt cong của Trái Đất lên một mặt phẳng một cách tương đối chính xác.
  • C. Phương pháp hình học nhằm thu nhỏ Trái Đất.
  • D. Phương pháp thực hiện một bản đồ địa lý.
 • Câu 3:

  Trong phép chiếu phương vị đứng mặt phẳng của giấy vẽ sẽ tiếp xúc với địa cầu ở:

  • A. Nam cực
  • B. Bắc cực
  • C. Xích đạo
  • D. Cực
 • Câu 4:

  Trong phép chiếu trụ đứng tiếp xúc với mặt cầu ở:

  • A. Xích đạo
  • B. Cực
  • C. Chí tuyến
  • D. Bất cứ vị trí nào
 • Câu 5:

  Trong phép chiếu trụ đứng tiếp xúc với mặt cầu ở:

  • A. Xích đạo
  • B. Cực
  • C. Chí tuyến
  • D. Bất cứ vị trí nào
 • Câu 6:

  Trong phép chiếu phương vị đứng các kinh tuyến sẽ là:

  • A. Các vòng tròn đồng tâm
  • B. Các đường thẳng hoặc đường cong
  • C. Các đoạn thẳng đồng quy
  • D. Các đoạn thẳng song song
 • Câu 7:

  Khi giấy vẽ tiếp xúc với địa cầu ở xích đạo ta có phép chiếu đồ:

  • A. Hình trụ
  • B. Phương vị nghiêng
  • C. Phương vị ngang
  • D. Có thể là a hoặc b
 • Câu 8:

  Trong phép chiếu nào sau đây chỉ có xích đạo và kinh tuyến trung tâm mới trở thành những đường thẳng, thẳng góc nhau?

  • A. Phương vị đứng.
  • B. Phương vị ngang.
  • C. Phương vị nghiêng.
  • D. Hình trụ đứng.
 • Câu 9:

  Các kinh tuyến là những đường thẳng song song, các vĩ tuyến là những đường ngang song song. Đó là kết quả của phép chiếu:

  • A. Hình trụ đứng.
  • B. Phương vị đứng.
  • C. Hình trụ.
  • D. Phương vị ngang.
 • Câu 10:

  Dùng để vẽ bản đồ ở các vùng đất thuộc vĩ độ trung bình (khu vực ôn đới) và kéo dài vĩ tuyến như: Liên Bang Nga, Trung Quốc,… đó là phép chiếu nào?

  • A. Phương vị đứng
  • B. Phép chiếu hình nón đứng
  • C. Hình trụ đứng
  • D. Phép chiếu hình nón ngang

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *