Tóm tắt lý thuyết

 • Các kí hiệu biểu hiện trên bản đồ chính là ngôn ngữ của bản đồ.
  • Từng kí hiệu được thể hiện ở mỗi bản đồ là cả một quá trình chọn lọc cho phù hợp với mục đích, yêu cầu và mức độ tỉ lệ mà bản đồ cho phép.

1. Phương pháp kí hiệu

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện các đtượng phân bố theo những điểm cụ thể. Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ. (ví dụ: Thuỷ điện Hoà Bình được đặt trên sông Đà…)

b. Các dạng kí hiệu

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

(Các dạng kí hiệu)

 • Kí hiệu hình học: Sắt, than, crôm, kim cương, vàng, nước khoáng, đá quý.
 • Kí hiệu chữ: Apatít, Uranni, Bôxít, Niken, Thuỷ ngân, Antimon, Môlípđen.
 • Kí hiệu tượng hình: Rừng nhiệt đới, cây lúa, hoa quả, trâu, hươu, bãi cá , nhà máy.

c. Khả năng biểu hiện

 • Tên và vị trí phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.
 • Cấu trúc, chất lượng và động lực phát triển

2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện sự di chuyển của các hiện tượng tự nhiên và kinh tế xã hội.

b. Khả năng biểu hiện

 • Hướng di chuyển của đối tượng.
 • Số lượng, tốc độ của đối tượng di chuyển.

3. Phương pháp chấm điểm

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm chấm.

b. Khả năng biểu hiện

 • Sự phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

(Sự phân bố dân cư)

4. Phương pháp khoanh vùng

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện đối tượng không phân bố trên một vùng khắp lãnh thổ mà chỉ phát triển những khu vực nhất định.

​b. Khả năng biểu hiện

 • Sự phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

(Phương pháp khoanh vùng)

5. Phương pháp bản đồ – biểu đồ

a. Đối tượng biểu hiện

 • Biểu hiện giá trị tổng cộng của một đối tượng trên một đơn vị lãnh thổ bằng cách dùng các biểu đồ đặt vào phạm vi của đơn vị lãnh thổ đó.

b. Khả năng biểu hiện

 • Số lượng của đối tượng.
 • Chất lượng của đối tượng.
 • Cơ cấu của đối tượng

Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lý trên bản đồ

(Phương pháp bản đồ – biểu đồ)

Tổng kết bài học

Phương pháp biểu hiện Đối tượng biểu hiện Khả năng biểu hiện
1. Phương pháp kí hiệu
 • Biểu hiện các đối tượng phân bố theo những điểm cụ thể.
 • Những kí hiệu được đặt chính xác vào vị trí phân bố của đối tượng trên bản đồ.
 •  Vị trí phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng
 • Chất lượng của đối tượng.
2. Phương pháp kí hiệu đường chuyển động
 • Biểu hiện sự di chuyển của các đối tượng, hiện tượng tự nhiên và kinh tế-xã hội.
 • Hướng di chuyển của đối tượng.
 • Khối lượng của đối tượng di chuyển.
 • Chất lượng của đối tượng di chuyển.
3. Phương pháp chấm điểm
 • Biểu hiện các đối tượng phân bố không đồng đều bằng những điểm có giá trị như nhau.
 • Sự phân bố của đối tượng.
 • Số lượng của đối tượng.
4. Phương pháp bản đồ – biểu đồ
 • Biểu hiện các đối tượng phân bố trong những đơn vị phân

chia lãnh thổ bằng các biểu đồ đặt trong các lãnh thổ đó.

 • Số lượng của đối tượng.
 • Chất lượng của đối tượng.
 • Cơ cấu của đối tượng.

Reader Interactions

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *